Agape familierådgivning  

 

  Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile!   

 

Hos Agape familierådgivning fokuseres det på å møte mennesket der de er og hjelpe dem til å se seg selv i et større perspektiv.

 

Tjenester som tilbys:

  • Samtaler med enkeltpersoner, par og familier.
  • Veiledning av studenter og ellers i forhold til personalgrupper.
  • Undervisning av par som skal gifte seg.

Tilsyn ved samvær, og veiledning av foreldre og fosterforeldre.


Hvorfor Agape familierådgivning?

  •  Kristent verdigrunnlag - samtidig som det vises respekt for ulike trossamfunn og ulik etnisk bakgrunn.
  • Samtalene kan gjøres på norsk, engelsk og noe spansk.
  • Mennesket sees ut fra et helhetlig perspektiv: ut fra åndelig ståsted, kulturbakgrunn (arv og miljø), nettverk, resurser og behov, fortid, nåtid og fremtid.  
  •  Kort ventetid.
  • Samtalene kan gjøres via sosiale medier som Skype, dersom det vanskelig å møte opp.