Agape familierådgivning  

 

  Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile!   

Fokus:

Hos Agape familierådgivning fokuseres det på å møte mennesket der de er og hjelpe dem til å se seg selv i et større perspektiv. Følgende tilbys:

 

Parterapi:

 • hjelpe til å se hvor du slutter – og hvor jeg begynner (ansvar og grenser).
 • forsoning - der urett har blitt begått.
 • bygge opp igjen - der det har blitt brutt ned (tillitsbrudd etc.).
 • hjelp til å tale partnerens kjærlighetsspråk – få tilbake følelsene når disse er borte.
 • å forlate sin far og sin mor…
 • ulike personlighetstyper – og hvordan det virker inn på samlivet…
 • forskjellen mellom mann og kvinne og hvordan leve godt med det.
 • relasjoner – med meg selv, andre og Gud.
 • prioriteringer – hvordan prioriterer vi og hvordan ønsker vi å prioritere.
 • kommunikasjonsverktøy – når der er kommunikasjonsproblemer.

 

Veiledning:

 • avsløre løgner – se sannheter (objektivitet/subjektivitet/opplevelse).
 • hjelp til å bryte usunne mønster - både tankemønster og handlingsmønster.
 • hjelp til å se seg selv i et større perspektiv.
 • hjelp til å jobbe med egenverdi og identitet – å være eller gjøre.
 • hvordan virker oppvekst og miljø inn på den jeg er i dag…
 • ulike typer avhengighetsproblematikk – identifisering av årsak og hvordan bli fri…
 • bearbeiding av vonde ting…
 • sorg og sorgprosesser.
 •  mål - hvordan sette deg mål og veien til å nå disse, både personlige, for ekteskap og familie og i jobbsammenheng.
 • hjelp til å se og anvende egne ressurser og muligheter, fremfor begrensninger.

Tilsyn:
 • verktøy i forbindelse med barneoppdragelse.
 • hvordan mestre foreldrerollen.

Bufferkurs:
Samlivskurs for par.

 

Initiativtaker:

Anita Desireé Breen:

 

Utdanning:

 •  Vernepleier
 •  Familieterapeut
 •  Godkjent veileder (av FO).

 

Erfaring:

 •  Miljøterapi, veiledning og opplæring i ulike bofellesskap og på dagsenter for utviklingshemmede (også autister).
 •  Miljøterapi i Psykiatri (ved SSSF).
 •  Samtaler med enkeltpersoner, par, foreldre/barn og veiledning av studenter. Veiledning av foreldre og tilsyn i barnevernssaker.

      Samt undervisning ved "Familiesenteret i Bergen".

Etter nærmere 18 år som vernepleier, har jeg fått erfare hva det vil si å se utviklingshemmede og autister få bedret sin livskvalitet og få brukt sine ressurser, fordi vi rundt dem har sett hva som bor i dem og sett potensialet i dem. Jeg har jobbet tett på, og fått dele både gleder og sorger med alle disse menneskene som hver enkelt har fått en plass i hjertet. Mitt arbeid har vært både i boliger og på dagsenter for utviklingshemmede, både med barn, unge og voksne.

I 2009 begynte jeg på deltidsstudie i ”Familieterapi og systemisk praksis” ved Høyskolen i Bergen. Når jeg var ferdig der, begynte jeg som familieterapeut på "Familiesenteret i Bergen". Her jobber jeg fremdeles og har samtaler med par, enkeltpersoner, foreldre - barn og gir veiledning til studenter og til foreldre som barnevernet har kontakt med.

Jeg har det som ”plommen i egget” når jeg får hjelpe mennesker til bedre å forstå både seg selv og andre, og når jeg kan få være et redskap til å bryte ned murer og usunne handlings-mønster og hjelpe med å bygge sunne sterke bånd, basert på større forståelse, innsikt og kjærlighet. Jeg vet at den eneste en kan forandre er seg selv, men ved å endre måten en selv tenker og handler på, kan en skape store forandringer også i omgivelsene.

 

Når du/dere tar kontakt kan dere være trygg på å bli ivaretatt og møtt både med respekt for deres integritet, og at det som blir delt blir konfidensielt.

Parterapi

Hvordan fungere i relasjoner

Veiledning

Selvbilde og identitet

Tilsyn

Oppdragelse og tilsyn